Bedækning

Louis bedækker enten i stod eller for hånd. Hopper møder uden bagsko medmindre andet aftales. For goldhopper kan der forlanges svaberprøve.

Prisen for bedækning ved Louis er 3000,- + attest. Inkluderet i bedækningsprisen er drægtighedsscanning og alt dyrlægehonorar der vedrører reproduktion (ex. medicin, utensilier og laboratorieomkostninger). Såfremt hoppen mod forventning ikke skulle blive drægtig tilbydes der ombedækning i indeværende sæson. Ombedækning i efterfølgende sæson kan aftales og sker mod betaling af ny bedækningsattest.

Louis står til avlsbenyttelse i 2022 på Kirkevej 26, 4572 Nr. Asmindrup, hvor hopper opstaldes på ejers ansvar og risiko under betryggende forhold. I tilfælde af behov for veterinær behandling af hoppen iværksættes dette i samråd med ejer. I tilfælde af akut sygdom forbeholdes dog ret til straks at påbegynde behandling uden ejers samtykke men på dennes regning.
Dyrlæge Pernille Sandø | CVR: 35059733 | Kirkevej 26, 4572 Nørre Asmindrup - Danmark | Tlf.: +45 22 51 30 87 | mail@pernille-sandoe.dk